Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản tiêu chuẩn

Đặc tính nổi bật

Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản tiêu chuẩn

Grande (Blue Core Hybrid) phiên bản tiêu chuẩn

Thông số kỹ thuật

Thư viện

Các phiên bản màu

Grande Hybrid (2019) phiên bản tiêu chuẩn - Đỏ

Grande Hybrid (2019) phiên bản tiêu chuẩn - Đỏ

Grande Hybrid (2019) phiên bản tiêu chuẩn - Đen

Grande Hybrid (2019) phiên bản tiêu chuẩn - Đen

Grande Hybrid (2019) phiên bản tiêu chuẩn - Xanh Lá

Grande Hybrid (2019) phiên bản tiêu chuẩn - Xanh Lá

Grande Hybrid (2019) phiên bản tiêu chuẩn - Trắng

Grande Hybrid (2019) phiên bản tiêu chuẩn - Trắng

Grande Hybrid (2019) phiên bản tiêu chuẩn - Đỏ
Grande Hybrid (2019) phiên bản tiêu chuẩn - Đỏ
Grande Hybrid (2019) phiên bản tiêu chuẩn - Đen
Grande Hybrid (2019) phiên bản tiêu chuẩn - Đen
Grande Hybrid (2019) phiên bản tiêu chuẩn - Xanh Lá
Grande Hybrid (2019) phiên bản tiêu chuẩn - Xanh Lá
Grande Hybrid (2019) phiên bản tiêu chuẩn - Trắng
Grande Hybrid (2019) phiên bản tiêu chuẩn - Trắng
Chat với chúng tôi